IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

INTEGRA, Associació per la inclusió de col·lectius en risc compleix amb els requisits establerts  al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), com també amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) i amb aquest fi ha creat l’avís legal següent.

INTEGRA, Associació per la inclusió de col·lectius en risc
Les Fonts s/n, Apt. Correus 107, 17800 Olot.
Tel.: 972 262 390
Fax: 972 266 272
Correu: administracio@integraolot.cat
NIF: G17034554
Inscrita al Dept. de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat amb el número E00641, i al Dept. de Justícia amb el número 124.

INTEGRA està formada pels serveis:

 • Escola Educació Especial Joan XXIII
 • CDIAP Integra Garrotxa (S00633)
 • Residència Vora-Riu (S05457)
 • STO Integra (S01776)
 • CAE Integra (S05456)
 • Servei de transport adaptat (S06451)
 • Servei de Respir Residència Vora-Riu (S09018)

C0NDICIONS D’ÚS DE LA WEB

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest website.
L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquesta web.

Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que INTEGRA, Associació per la inclusió de col·lectius en risc ofereix a través d’aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:

 • Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:
  • La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
  • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
  • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social,
  • La protecció de la joventut i de la infància.
  • El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat
  • El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
  • En general, el respecte a la legalitat vigent

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny del lloc web i els seus codis font, així com els logotips, marques i la resta de signes distintius que hi apareixen pertanyen a INTEGRA, Associació per la inclusió de col·lectius en risc i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del titular, sempre i quant, el material no estigui sota llicència Creative Commons de forma explícita.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

INTEGRA, Associació per la inclusió de col·lectius en risc no es fa responsable de la legalitat de llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir a aquest lloc web. INTEGRA, Associació per la inclusió de col·lectius en risc tampoc respon per la legalitat de llocs web de tercers que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest lloc web.

INTEGRA, Associació per la inclusió de col·lectius en risc es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense avís previ, amb la finalitat de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant continguts publicats o el mateix disseny del lloc web.

INTEGRA, Associació per la inclusió de col·lectius en risc no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada en el lloc web, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades provocats per l’ús de l’esmentada informació.

REGISTRE GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

INTEGRA es pren seriosament la cura de les dades personals. (Veure detalls a la Política de Privacitat).Als formularis de recollida de dades estaran marcades les dades que obligatòriament ens ha d’aportar perquè puguem tramitar la seva petició. El fet que no les aporti, pot impedir que gestionem correctament la seva petició. Les dades de caràcter personal incloses en el registre no podran ser objecte de tractament, ni utilitzar-se per finalitats diferents a les esmentades a la Política de Privacitat.

CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR‘ o ‘ENVIAR‘ que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.